• Suche 113, 34-520 Poronin
  do Zakopanego tylko 3km
 • SKI SUCHE Poronin : przy hotelu
  SKI HARENDA Zakopane : 5km

Turnie SUCHE - regulamin obiektu


Regulamin

Dyrekcja obiektu hotelarskiego Turnie będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00.
 3. Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30%, celem jej potwierdzenia do 7 dni, lub wcześniej, jeżeli taka decyzję podejmie osoba przyjmująca rezerwację.
 4. Zadatki nie są zwracane.
  • Jeżeli Gość zgłosi anulację na 14 dni przed datą zameldowania, zadatek zostaje do wykorzystania na inny dowolny pobyt (zależy od dostępności pokoi, nie dotyczy rezerwacji grupowych).
  • Ważność wpłaconego zadatku po anulowanej rezerwacji wynosi 12 miesięcy.
 5. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość Gościa oraz wypełnienia karty meldunkowej. W przypadku odmówienia tych czynności recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.
 6. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 8. Sprzątanie pokoju wykonywane jest 2 razy podczas trwania pobytu (przy pobytach na min 4 noce) , wymiany ręczników (co 3 dni) .
 9. Naprawy urządzeń niezbędnych są wykonywane podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi na to zgodę i życzenie.
 10. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróży,
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu,
 11. Dla dzieci do lat 4 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Jest możliwość, na życzenie Gościa, dostawiania łóżeczek niemowlęcych w pokoju (dodatkowo płatne).
 12. Zwierzęta nie są akceptowane.
 13. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking nie jest strzeżony ani monitorowany.
 16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 17. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 18. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 19. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9.00 do godziny 20.00.
 20. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 22. Na terenie całego obiektu (poza wydzielonymi i specjalnie oznakowanymi do tego celu miejscami) obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu Goście obciążeni zostaną kosztami odświeżania pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO (dźwiękowy systemów ostrzegawczych) w kwocie 500 zł (która automatycznie zostanie doliczona do rachunku Gościa).
 23. Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu, może zostać z niego usunięty.
 24. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 26. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. "SUCHE" s.c. z siedzibą w Suche 113, 34-520 Poronin (NIP: 7361004595) - polityka prywatności dostępna pod adresem: https://turnie.com.pl/polityka-prywatnosci-cookies.html